top of page

1. Analýza textu

Na základě ukázky navrhnu typ korektury nebo posoudím případná specifika překladu. Čestně prohlašuji, že
k zpracování přijímám jenom texty,

u kterých dokážu zaručit stoprocentní kvalitu výsledného textu.

3. Překlad/korektura

Praxe mi potvrdila jednoznačný přínos přímého vztahu mezi zadavatelem
a překladatelem/korektorem.  Při spolupráci přímo s autorem textu lze docílit téměř 100% shody překládaného textu
a originálu. Sporné případy či novotvary konzultuji s Jazykovědným ústavem Ľudovíta Štúra nebo Katedrou slovenského jazyka a literatury FHV UMB v Banské Bystrici. 

2. Kalkulace

Kalkulaci připravím na základě počtu slov nebo normostran.  U specifických formátů nebo požadavků na zpracování (např. přepis) kalkuluji na základě hodinové sazby nebo individuální dohody.

4. Předání

Domluvený termín předání je pro mě závazný. Veškeré překlady provádím osobně, pod svým jménem.  Výsledná práce je i mou nejlepší vizitkou.

Formáty dokumentů

 

Texty ke korekturám příjímám nejčastěji v elektronické podobě.
Pro jazykové korektury jsou
nejvhodnějí formáty:

MS WORD (DOC, RTF), nebo ADOBE ACROBAT (PDF).

 

 

 

 

Formáty, které dokaži zpracovat:
Office 2010 (Word, Excel, PowerPoint) DOC, RTF, XLS, PPT)

 

Acrobat - PDF, EPS

 

OpenOffice - ODT, SXW

 

Obrazová data - JPG, TIF, PNG

 

Ostatní formáty dohodou.

bottom of page