top of page
Překlady do slovenštiny
Překlad z češtiny do slovenštiny
 • odborné texty
 • obecné texty
 • beletrie
Soudní překlad z češtiny do slovenštiny
Soudní překlad ze slovenštiny do češtiny
 
Korektura, editace a revize textů ve slovenštině
 
Výuka slovenského jazyka

 • Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Belu v Banské Bystrici, obor slovenský jazyk
  a literatura
  – historie (1998)

 • Doplňkové studium pro tlumočníky a překladatele, Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (2016)

 

 

Odborné vzdělání:

 • Státní jazyková škola, Praha 1 – český jazyk, státní zkoušky B2, C1, C2
  – speciální překladatelská

 

 • Odborné školení Jednoty tlumočníků
  a překladatelů Revize a korektury (2014)

   

 • Stredná ekonomická škola Janka Bačika
  v Košicích (1992)

 

 

Jednota tlumočníků a překladatelů

http://www.jtpunion.org/spip/

bottom of page